posao fb (1).png

NA ČEMU RADIMO?

Razvoj, ukorenjivanje i promocija vrijednosti otvorenog, demokratskog i gradjanskog društva zasnovanog na znanju i socijalnoj pravdi

Pokretanje pozitivnih društvenih promjena i strateških inicijativa u oblasti fomalnog i neformalnog obrazovanja djece i odraslih, razvoja ljudskih resursa, socijalnih politika, kulturnih politika, ljudskih i manjinskih prava

Afirmacija i primjena inovativnog i alternativnog pristupa rešavanju sistemskih i reformskih izazova od značaja za izgradnju sistema vrijednosti i očuvanju balansa izmedju interesa pojedinca, institucija i društva u cjelini

Podsticanje i razvoj inovativnih i kreativnih ideja u oblasti obrazovanja kulture i socijalne politike

Afirmacija gradjanske odgovornosti, solidarnosti, socijalnog aktivizma i peduzetništva,  socijalne inkluzije pripadnika marginalizovanih i socijalno ranjivih grupa

Afirmacija i podrška zdravim stilovima života, psihosocijalnoj stabilnosti, zdravlju i povećanju kvaliteta života pojedinca, porodice, radnog i životnog okruženja